Župnija Izlake - Sv. Jurij


Zavetnik: SV. JURIJ, mučenec

Zgornje Izlake 2

1411 Izlake


Izlake so urbano naselje v dolini Medije, kjer je cestno križišče za smeri Trojane, Moravče, Ržiše in Zagorje ob Savi. Najenostavnejši dostop iz ljubljanske smeri je po avtocesti, s katere zavijemo na odcep proti Zagorju takoj za trojanskim predorom. 

Izlaška župnija je spadala pod pražupnijo Mengeš, kasneje pa pod Čemšenik. Kraj se omenja leta 1444. Župnija sv. Jurija Izlake pa je bila ustanovljena 1. avgusta leta 1965. 

Cerkev z letnico 1738 na portalu je barokizirana stavba, ki je v prezbiteriju ohranila značilne gotske prvine. Pod ometom so delno odkrite stenske slike iz prve polovice 16. stoletja. Posvetili so jo leta 1912. Češčenje mučenca sv. Jurija je znano že iz 5. stoletja, v naših krajih izhaja iz poznega srednjega veka, ko so ga sprejeli kot zaščitnika viteštva. V cerkvi so trije oltarji. Sv. Jurij vabi župljane v cerkev s tremi zvonovi.

 


Podružnici

Cerkev sv. Ane v Šemniku. Kraj (Šumnik) omenjajo leta 1526, cerkev so zidali med leti 1739 in 1742.

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata, mučencev, v Podlipovici. Kraj se omenja leta 1370 kot Loke, sedanjo cerkev so pozidali leta 1742.


Kapela

Kapela Roženvenske Matere božje pri Medijskem gradu. Po drugi svetovni vojni demolirana, sedaj je obnovljena in je privatna last.